ESPAÑOL
email Pg. Valldaura, 214, 1a planta
08042 Barcelona
Tel. +34 93 359 33 17
Fax +34 93 359 49 16
Formació i docència > Sessions clíniques

Sessions clíniques


Es van iniciar a l’any 1989. Es realitzen bimensualment els 3rs. dimarts de mes i són a portes obertes. Estan dirigides especialment als diversos dispositius assistencials de la xarxa pública sanitària, social, educativa, de protecció a la infància, etc. Comptem amb la participació d’altres serveis del districte en les presentacions de casos així com de la resta de la xarxa pública que atén a la població infantil i juvenil.

Es tracta d’un espai que possibilita disposar d’un lloc de confrontació, reflexió i intercanvi entre les diferents pràctiques assistencials i clíniques sobre les problemàtiques de la infància i de l’adolescència vinculades al cas per cas.

Cada curs s’organitzen en funció d’un eix de treball que és la continuació del tema tractat en l’ultima jornada de debat anual de la Fundació Nou Barris i les presentacions giren al voltant de les particularitats assistencials i clíniques de la població atesa en relació al tema escollit per la jornada.
No hi ha cap sessió clínica publicada aquest any.Buscar sessions clíniques curs

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player