ESPAÑOL
email Pg. Valldaura, 214, 1a planta
08042 Barcelona
Tel. +34 93 359 33 17
Fax +34 93 359 49 16
Àmbit d'actuació > PSiE

El circuit establert per a la derivació dels casos del PSiE al CSMIJ de Nou Barris és:

Derivacions ordinàries: cal que es facin a través del professional de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic.

Derivacions urgents: problemàtiques amb TMG, ideacions i/o risc de conductes autolítiques, trastorns d’alimentació, etc.: El professional d’infermeria pot trucar directament a la persona referent del CSMIJ per fer la interconsulta i/o la derivació.

Si es valora que es tracta d’un cas que cal atendre amb caràcter urgent o preferent, serà atès pel CSMIJ en un temps màxim de 48 hores.

 

Persona de referència: Sra. Dolors Arasanz

Telèfon de contacte: 93 359 33 17
Correu electrònic: dolors.arasanz@f9b.org

 

El CSMIJ de la FNB desenvolupa les següents activitats en relació al treball en xarxa del Programa Salut i Escola:

  • Reunions bimensuals de suport a infermeria amb el referent del programa per tractar de:
    • Les qüestions de salut mental de caràcter general que planteja infermeria a partir dels casos atesos a la consulta oberta i, en particular, temàtiques tals com: els motius de consulta, les demandes, les condicions i els tempus de les derivacions al CSMIJ, el vincle dels adolescents amb les infermeres, els límits i les possibilitats de la intervenció, etc.
    • Altres temes relatius al PSiE dels diversos serveis implicats en el programa.
  • Interconsultes convenients per a cada cas.
  • Reunions de caràcter trimestral del grup de treball sanitari del circuit en xarxa : EAP salut, CSMIJ, EAP d’educació, ES comunitària, per valorar el funcionament del circuit.
  • Inici a l’any 2009 d’una experiència pilot d’assessorament a una Escola del territori de Nou Barris per a treballar sobre el tema de la “promoció i la prevenció” en salut mental de la població juvenil.
El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player