ESPAÑOL
email Pg. Valldaura, 214, 1a planta
08042 Barcelona
Tel. +34 93 359 33 17
Fax +34 93 359 49 16
Formació i docència > Practicum clínicum

Practicum clinicumL' FNB per a la salut mental, que desplega les seves activitats en l'àmbit de la infància i l'adolescència, posa especial èmfasi —a part de l'activitat clínica, assistencial i preventiva o de detecció a temps— en la vessant de la formació, docència, recerca i publicacions.


És des d'aquest marc que està vinculada amb diverses universitats del territori català (UOC, UAB, Ramón Llull) així com amb d'altres societats científiques (Institut Camp Freudià [ICF ], Formacions clíniques del Camp lacanià [ACCEP], Programes de Residència en Salut Familiar i Comunitària per a professionals —metges, psicòlegs clínics, etc— de països llatinoamericans) per tal de fer una transmissió dels fonaments de la nostra pràctica clínica, assistencial i de recerca continuada en el camp de les malalties mentals, en l'abordatge de les diverses modalitats de presentació dels símptomes i dels malestars actuals i en els aspectes socials de l'atenció clínica en la població infantil i juvenil.


Les activitats del Practicum clínic pels alumnes en formació se centren en:

  • Assistència i participació a les reunions de rapport clínic i estratègies terapèutiques de l'equip del CSMIJ.
  • Assistència a las primeres visites amb els terapeutes.
  • Assistència i participació a les reunions d'equip del Programa de suport i assessorament a Residències de la DGAIA (SAR).
  • Assistència a les reunions de suport als equips dels CRAE.
  • Assistència a les sessions clíniques de l'FNB.
  • Assistència i participació al Seminari clínic de l'FNB sobre la clínica de la infància i de l'adolescència en un centre de salut mental.El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player