ESPAÑOL
email Pg. Valldaura, 214, 1a planta
08042 Barcelona
Tel. +34 93 359 33 17
Fax +34 93 359 49 16
La Fundació > Patronat

Membres del patronat de F9B


President

Dr. Ramon Morera i Castell
Metge de família-ICS Castelldefels. Editor de la Revista d’Innovació Sanitària i Atenció Integrada


Secretari
Sr. Alfredo Landman Glombosky
Director general de l’Editorial Gedisa


Vocals
Sra. Sílvia Giménez-Salinas
Advocada de família


Dra. Esther Hernando Torrecilla
Directora Línia Pediàtrica ABS Rio de Janeiro Àmbit d'Atenció Primària Barcelona Ciutats


Pr. Miquel Domènech i Argemí
Professor titular de Psicologia Social, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)


El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player