ESPAÑOL
email Pg. Valldaura, 214, 1a planta
08042 Barcelona
Tel. +34 93 359 33 17
Fax +34 93 359 49 16
Ámbit d'actuació > CSMIJ

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil [CSMIJ]


de la Fundació Nou Barris per a la Salut MentalEl Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Nou Barris [CSMIJ] és un servei d’assistència primària especialitzat en salut mental i integrat a la xarxa pública de salut del Servei Català de la Salut.

Atén de forma sectoritzada la població entre 0 i 18 anys del districte 8 de Barcelona (Nou Barris) que presenta o pot presentar problemàtica psicològica i psiquiàtrica. Això suposa una població general de 166.627 habitants i una població infantil i adolescent de 23.683, segons l’últim cens publicat.

Així mateix el CSMIJ està integrat en la xarxa de salut mental, tenint com a referents d’assistència secundària per internaments, hospitals de dia i urgències, els següents serveis següents:

 • Servei de psiquiatria infantil de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (majors de 12 anys).
 • URPI, Hospital de Sant Joan de Déu.
 • Unitat de Crisi per a Adolescents [UCA] (Sant Boi de Llobregat).


Per assegurar la continuïtat assistencial dels pacients que compleixin els 18 anys i que es prevegi que necessiten continuar el seu tractament i seguir vinculats a la xarxa de salut mental, així com per la derivació dels pares a qui detectem una patologia que requereix tractament especialitzat, es mantenen reunions de coordinació regulars amb el Centre de Salut Mental d’Adults de Nou Barris.

Per poder donar una resposta adequada a les característiques de la salut mental en la infància i adolescència del districte assignat, s’han establert diferents eixos d’actuació tant en l’àmbit de la detecció i prevenció com en el de l’assistència:


a) Intervenció directa


Per atendre de la forma més adequada la demanda d’atenció, el servei està organitzat en diferents programes assistencials:

 1. Programa de priorització de consultes i tractament de llista d’espera.
 2. Programa de suport a les residències de la DGAIA (SAR).
 3. Programa d’atenció específica als trastorns mentals greus (TMG) a la infància i a l’adolescència.
 4. Programa salut i escola (PSIE)b) Intervenció indirecta

 • La problemàtica de Salut Mental en la infància dóna manifestacions en diferents àmbits de l’entorn del pacient (familiar, escolar o social), per tant pensem que els diferents serveis que atenen nens i adolescents són possibles detectors de problemàtiques susceptibles de ser diagnosticades i tractades.
 • D’altra banda, problemàtiques socials, escolars, sanitàries, etc., sovint necessiten col·laboració del CSMIJ per detectar patologies i orientar les actuacions dels professionals.
 • Un altre objectiu d’aquest àmbit és el seguiment dels casos detectats pels diferents serveis que atenen la infància i l'adolescència i que per diversos motius no són atesos directament en el centre.


Per això el CSMIJ dóna especial importància al suport i coordinació amb els diferents serveis d’atenció primària i especialitzada del sector.


El CSMIJ s’organitza en diferents modalitats de coordinacions i suport en els diferents àmbits:

 • Suport a la primària sanitària
 • Coordinació amb diferents serveis especialitzats, especialment ensenyament – EAP i EAIA
 • Coordinació amb serveis socialsEl contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player